Фондация ТАЙМ

Да поговорим за борбата с климатичните промени и намаляването на биоразнообразието!

През последните 50 години светът се трансформира от взрив на световната търговия, потребление, нарастване на населението и масова урбанизация. Това се случи на огромна цена за природата и стабилността на екосистемите, които ни поддържат. Климатичните промени водят до сериозни рискове за екосистемите, човешкото здраве и икономиката. Данните от Програмата за околна среда на ООН към 2019 година… разбери всичко

Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на общински политики чрез активизиране на обществените съвети и комисии към Общинските администрации и други местни институции и структури

Финансиран от: Оперативна програма „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ” Процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощчрез подбор „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“ Проектът се изпълнява от: ЦЕНТЪР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ, гр. Габрово в партньорство с ФОНДАЦИЯ „ТАЙМ ЕКОПРОЕКТИ”, гр. София Начало: 17.08.2022 г. Край: 31.12.2023 г. Проектът се… разбери всичко

Уроците от COALESCCE, Зеления пакт и Механизма за възстановяване и устойчивост

Преди четири години, когато стартира проект COALESCCE, , финасиран по програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА и съ-финансиран от МРРБ, се заговори за възможностите за производство на енергия от възобновяеми източници от обособени местни общности – „енергия от хората и за хората“. Партньори в проекта са Великобритания, Германия, Испания, Италия, Унгария, Румъния и България. Тогава темата звучеше много екзотично за… разбери всичко

Избрана е интересна практика за трансфер в българска организация в помощ на сферата на енергийната ефективност

Сдружение „Център за устойчиво развитие и иновации“ с партньор по проекта: Фондация „Тайм екопроекти“ изпълнява проект „Повишаване на гражданското участие за по-ефективна политика по енергийна ефективност”. Проектът се реализира с финансовата помощ на Оперативна програма „Добро управление“ и общата му цел е: повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики, свързани с… разбери всичко

„Повишаване на гражданското участие за по-ефективна политика по енергийна ефективност” – BG05SFOP001-2.009-0179-C01

БЕНЕФИЦИЕНТ: СДРУЖЕНИЕ „ЦЕНТЪР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ“ ПАРТНЬОР ПО ПРОЕКТА: ФОНДАЦИЯ „ТАЙМ ЕКОПРОЕКТИ“ ОБЩА ЦЕЛ на проекта: Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики, свързани с прилагането на енерго-ефективни мерки. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ: 1. Партньорско управление с гражданите и бизнеса, чрез повишаване на взаимодействието между тях за изпълнението и оценката на… разбери всичко

ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ ЗА ПО-ДОБРА ПОЛИТИКА ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Проект за по-голямо участие на гражданите при определяне политиката за енергийна ефективност ще реализира Сдружение „Център за устойчиво развитие и иновации“ в партньорство с фондация „Тайм екопроекти“. Той се финансира по Оперативна програма „Добро управление“ и е на обща стойност 57 942.00 лева, от които 49 250.70 лева европейско и 8 691.30 лева национално съфинансиране. Проектът със… разбери всичко

Подвижната класна стая се разгръща в Пловдив за Деня на Земята

Пловдивското СОУ „Св. Патриарх Евтимий“ приема Подвижната класна стая на Фондация „ТАЙМ“ на 22 април от 10 часа. Посещението на Земното кълбо, което привлече около 390 ученици от страната към опазването на дъбовите гори в България, е посветено на Деня на Земята – 22 април. Това е последното от общо шест гостувания на надуваемия глобус с убедителния… разбери всичко

Подвижната класна стая отбелязва Деня на Земята с посещения в София и Пловдив

„Дървета за планетата Земя“ е мотото на тазгодишната кампания, в която първи у нас се включват ученици от столичното Частно основно училище „Дружба”. Подвижната класна стая на фондация „ТАЙМ“ ще им гостува в понеделник – 18 април от 10 ч. Посещението на Земното кълбо, което привлече над 200 ученици в страната към опазването на дъбовите гори в… разбери всичко

Седмицата на гората започва с Подвижна класна стая „Земно кълбо” в Хасково

Земното кълбо на Фондация „ТАЙМ“ приема ученици от СОУ «Васил Левски», гр. Хасково Второто от трите посещения на Земното кълбо на Фондация „ТАЙМ” за 2016 г. ще бъде в Хасково на 11 април. Занятието е с начален час 11 часа, като учениците от 5-ти и 6-ти клас на СОУ „Васил Левски” ще се включат в проекта „Кампания… разбери всичко

Земното кълбо на Фондация „ТАЙМ“ се разгръща пред Врачанския Балкан

Ученици от Враца първи през 2016 г. стават част от Подвижната класна стая „Земно кълбо“ Посещенията на Земното кълбо на Фондация „ТАЙМ” са част от проект „Кампания за дъба – събиране на информация и повишаване на обществената осъзнатост по въпросите на дъбовите гори“, финансиран по Програма BG03 Биологично разнообразие и екосистеми по Финансовия механизъм на Европейското икономическо… разбери всичко

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080