Подвижната класна стая се разгръща в Пловдив за Деня на Земята

logo 4
Пловдивското СОУ „Св. Патриарх Евтимий“ приема Подвижната класна стая на Фондация „ТАЙМ“ на 22 април от 10 часа. Посещението на Земното кълбо, което привлече около 390 ученици от страната към опазването на дъбовите гори в България, е посветено на Деня на Земята – 22 април.
Това е последното от общо шест гостувания на надуваемия глобус с убедителния диаметър 6, 5 м, организирани като част от проекта „Кампания за дъба – събиране на информация и повишаване на обществената осъзнатост по въпросите на дъбовите гори“. В срещите досега участваха младежи от Плевен, Враца, Хасково и София.
Всички дни на срещите са посветени на значими за природата и околната среда дати – в Плевен глобусът беше на 30 октомври 2015 г. – Международен ден на Черно море, в София – на 11 декември 2015 г. – Международен ден на планините, във Враца – 22 март 2016 г. – Международен ден на водата, в Хасково – 11 април 2016 г. по повод Седмицата на гората, която е винаги през първата цяла седмица на месец април.
В Пловдив срещата е на 22 април 2016 г. и е посветена на Международния ден на Земята. Преди това също по повод деня на Земята Подвижната класна стая посети и ЧОУ „Дружба” в София на 18 април 2016 г., което се включи в кампанията допълнително.
Проектът на фондация „ТАЙМ“ е финансиран по Програма BG03 Биологично разнообразие и екосистеми по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. чрез Програмен оператор: Министерството на околната среда и водите.
За първи път Денят на Земята се отбелязва официално на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада. Милиони граждани на Северна Америка участват в демонстрация и настояват опазването на околната среда да стане приоритет на политици, държавници, бизнес среди. През 1990 г. празникът е обявен за международен. България се включва в отбелязването на Деня на Земята три години след това през 1993 г.

Целта е хората на планетата да се обединят в защита на околната среда. Тази година темата е „Дървета за планетата Земята. Нека ги посадим.“ Мисията на световните организатори на Деня на Земята е да разширят и разнообразят екологичното движение в световен мащаб, за да се изгради здрава и устойчива околна среда. Една от най-амбициозните цели, които са си поставили, е да мобилизират хората от цял свят да засадят 7,8 милиарда дървета до 2021 г., когато Световният ден на Земята ще чества 50-годишнина.

Вниманието на младите хора е привлечено и чрез създадената по проекта интернет игра „Дъбрава” – https://scratch.mit.edu/projects/76096042/. Според IT специалиста, разработил играта, тя е проектирана така, че всеки, който желае, може да я доразвива и надгражда.
Важен резултат от осъществяването на проект „Кампания за дъба – събиране на информация и повишаване на обществената осъзнатост по въпросите на дъбовите гори“ е изготвянето на информация за включването на 50 вековни дъбови дървета в националния регистър на вековните дървета в България. Дейността е извършена от доц. Мария Брощилова, преподавател в Бургаски университет.
От област Пловдив в националния регистър на вековните дървета в България има регистрирани 23 вековни дъбови дървета. От тях най-голям е броят на вида летен дъб – 15, следван от цер – 4, благун – 2, зимен и дръжкоцветен дъб – по 1.
До момента са описани 41 броя вековни и многовековни (над 200-годишни) дървета от следните местни видове дъб: обикновен (летен), лъжник (странджански дъб), космат, зимен и цер, на територията на няколко общини: Айтос – 8 броя (7 от обикновен и 1 от космат дъб във вековната кория „Карапелит”), Карнобат – 4 броя обикновен дъб (с. Мъдрино), Сунгурларе – 2 броя (1 от обикновен дъб и 1 от цер, с. Горово), Елхово – 2 броя обикновен дъб (във фазанарията), Несебър – 12 броя (6 от цер, 3 от космат дъб, 2 от благун и 1 от обикновен дъб, с. Порой, с. Гильовца, с. Паницово, с. Баня), Тополовград – 9 броя (5 от благун, 3 от космат дъб, 1 от цер), Малко Тъпново – 4 броя (3 от лъжник, 1 цер (с. Визица). Предстои описание на други вековни дъбови дървета в общините Царево, Приморско, Мъглиж, Средец, Чирпан и нови в общините Айтос и Малко Търново. Най-голям интерес представляват многовековните дървета от обикновен и космат дъб в корията “Карапелит” – АЙТОС, трите мгоговековни лъжника на разклона за с. Младежко, общ. Малко Търново, корията от вековни дървета от космат дъб край с. Порой общ. Несебър.
В регистъра на вековните дървета в България от 1948 г. досега са включени 2147 дървета.
Любопитни факти за „Земното кълбо“ може да видите на интернет адреса на Фондация „ТАЙМ” www.time-foundation.org, която изпълнява проект „Кампания за дъба – събиране на информация и повишаване на обществената осъзнатост по въпросите на дъбовите гори“.
Очаквайте подробности.
0889 789 789

За автора

Фондация ТАЙМ е регистрирана неправителствена организация с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондация ТАЙМ е създадена на 26.07.1994 г. с решение № 13745/94 г. на Софийски градски съд (СГС). Фондация ТАЙМ се е самоопределила като организация за осъществяване на дейност в обществена полза (Решение № 8/16.10.2001 на СГС) и е регистрирана в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел с № 1/19.11.2001.

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080