За ТАЙМ

Фондация ТАЙМ е регистрирана неправителствена организация с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Фондация ТАЙМ е създадена на 26.07.1994 г. с решение № 13745/94 г. на Софийски градски съд (СГС).
Фондация ТАЙМ се е самоопределила като организация за осъществяване на дейност в обществена полза (Решение № 8/16.10.2001 на СГС) и е регистрирана в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел с № 1/19.11.2001.

За контакти:
София 1680
ул. Чепино 1-9
Тел./факс:
(+359 2) 9541080

email: 
info@time-foundation.org

Банкова сметка:
УниКредит Булбанк, София, Централен клон
BIC:  UNCRBGSF
Получател: Фондация „ТАЙМ-Екопроекти“
Сметка в лева: BG03 UNCR 76301004489118
Сметка в EURO: BG50 UNCR 76301404489112

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080