ЕС – Бъди промяната

На връх отпускарския сезон, между 11-16 август, Фондация ТАЙМ бе поканена от Представителството на Европейската Комисия в България, за партньор по капманията на ЕК – Бъди промяната. За целта, отново бе организиран екипа на „Балона“ и заминахме на море!

Инициативата се проведе в 5 града по Черноморското крайбрежие: Поморие, Бургас, Несебър, Албена и Варна. Във всек един град, екипа на Фондация ТАЙМ проведе занимания с деца и разпространяваше различни материали свързани с кампанията.

Проведени бяха не формални дискусии с малки и големи на темата за изменението на климата и какво може да направи всеки един от нас за да допринесе за борбата с последиците от глобалното затопляне.

 

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080