Проекти

Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на общински политики чрез активизиране на обществените съвети и комисии към Общинските администрации и други местни институции и структури

Финансиран от: Оперативна програма „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ” Процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощчрез подбор „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“ Проектът се изпълнява от: ЦЕНТЪР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ, гр. Габрово в партньорство с ФОНДАЦИЯ „ТАЙМ ЕКОПРОЕКТИ”, гр. София Начало: 17.08.2022 г. Край: 31.12.2023 г. Проектът се… разбери всичко

„Повишаване на гражданското участие за по-ефективна политика по енергийна ефективност” – BG05SFOP001-2.009-0179-C01

БЕНЕФИЦИЕНТ: СДРУЖЕНИЕ „ЦЕНТЪР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ“ ПАРТНЬОР ПО ПРОЕКТА: ФОНДАЦИЯ „ТАЙМ ЕКОПРОЕКТИ“ ОБЩА ЦЕЛ на проекта: Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики, свързани с прилагането на енерго-ефективни мерки. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ: 1. Партньорско управление с гражданите и бизнеса, чрез повишаване на взаимодействието между тях за изпълнението и оценката на… разбери всичко

Кампания за дъбовете

Вижте първото прес съобщение по проекта Земното кълбо на Фондация „ТАЙМ“ се разгръща пред Врачанския Балкан Име на проекта: Кампания за дъба – събиране на информация и повишаване на обществената осъзнатост по въпросите на дъбовите гори Защо кампания за дъба? Местообитанията на дъбовите хабитати доставят многобройни ползи: защита от ерозия, увеличаване на влажността на почвата, пречистване на… разбери всичко

Подвижна класна стая „Земно кълбо“

Прессъобщение: Седмицата на гората започва с Подвижна класна стая „Земно кълбо” в Хасково За всеки един от нас малко или много, се отнася следното: мислим, че сме много умни, и наистина сме такива в много отношения, но все пак не съвсем. Едно наистина умно същество не би замърсявало собствения си дом, и едновременно с това да се… разбери всичко

ЕкоФест „Зелените идеи в действие!“

Мисията на ЕкоФест е: Да привлича все по-широк кръг от хора към идеята за опазване на околната среда като предпоставка за успешно икономическо, социално и личностно развитие. ЕкоФест е безплатен за всички – както за изложителите, така и за посетителите. ЕкоФест се финансира от МОСВ чрез ПУДООС и Община Габрово. Ако желаете да станете спонсор на събитието –… разбери всичко

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080