Земното кълбо на Фондация „ТАЙМ“ се разгръща пред Врачанския Балкан

logo 4

Ученици от Враца първи през 2016 г. стават част от Подвижната класна стая Земно кълбо

Посещенията на Земното кълбо на Фондация „ТАЙМ” са част от проект „Кампания за дъба – събиране на информация и повишаване на обществената осъзнатост по въпросите на дъбовите гори“, финансиран по Програма BG03 Биологично разнообразие и екосистеми по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. чрез Програмен оператор: Министерството на околната среда и водите. Общо 5 гостувания в училища от страната са предвидени по проекта.

Първото за 2016 г. е във Враца на 22 март, от 11 ч. в Посетителския център на Природен парк Врачански Балкан. Тогава учениците от Враца на свой ред ще учат в Подвижна класна стая „Земно кълбо“.

Досега 120 ученика са привлечени към идеята за опазване на дъбовите гори и вековните дървета в България. През 2015 г. част от инициативата станаха ученици и младежи от Плевен и София.

Подвижната класна стая представлява надуваем глобус (модел на нашата Планета, създаден с помощта на сателитни снимки) с диаметър 6.5 м, в който учениците влизат, за да научат повече за устройството на Земята, естествените науки, географията, екологията и др. Тя е съпътствана от интерактивна програма, която в рамките на Кампанията за дъба е съсредоточена върху ролята на горите, и по-специално дъба, за околната среда и човека. По време на обучението учениците ще научат любопитни факти за царя на гората – дъба, ролята и състоянието на дъбовите гори, как и защо трябва да ги опазваме.

Подвижната класна стая се разгръща пред Врачанския Балкан след като посети Плевен и София. След Враца интерактивното обучително съоръжение ще събере млади хора в Хасково и Пловдив.

Всички дни на срещите са посветени на значими за природата и околната среда дати – в Плевен глобусът беше на 30 октомври 2015 г. – Международен ден на Черно море, в София – на 11 декември 2015 г., Международен ден на планините, във Враца – 22 март 2016 г., Международен ден на водата. В Хасково денят е 11 април 2016 г., а поводът е Седмицата на гората. В Пловдив срещата е на 22 април 2016 г. и е посветена на Деня на Земята.

Вниманието на младите хора е привлечено и чрез създадената по проекта интернет игра „Дъбрава” – https://scratch.mit.edu/projects/76096042/.

Важен резултат от осъществяването на проект „Кампания за дъба – събиране на информация и повишаване на обществената осъзнатост по въпросите на дъбовите гори“ е изготвянето на информация за включването на 50 вековни дъбови дървета в националния регистър на вековните дървета в България.

В регистъра на вековните дървета в България от 1948 г. досега са включени 2147 дървета.

Любопитни факти за „Земното кълбо“ може да видите на интернет адреса на Фондация „ТАЙМ”: www.timefoundation.org , която изпълнява проект „Кампания за дъбасъбиране на информация и повишаване на обществената осъзнатост по въпросите на дъбовите гори“.

Очаквайте подробности.

За контакти Ирина Керемидчиева – 0889 789 789

За автора

Фондация ТАЙМ е регистрирана неправителствена организация с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондация ТАЙМ е създадена на 26.07.1994 г. с решение № 13745/94 г. на Софийски градски съд (СГС). Фондация ТАЙМ се е самоопределила като организация за осъществяване на дейност в обществена полза (Решение № 8/16.10.2001 на СГС) и е регистрирана в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел с № 1/19.11.2001.

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080