Профил на купувача

Публична покана за програмна организация

Тръжна документация за програмна организация

Публична покана за техническа организация

Тръжна документация за техническа организация

Във Фондация „ТАЙМ Екопроекти” постъпи следното искане за разяснения във връзка с публикувана публична покана с предмет „Техническа организация на фестивал ЕкоФест Зелените идеи в действие!”.

Искане за разяснения във връзка с публикувана публична покана

Отговор до ЕКОТОЙ-СЕРВИЗ ООД

Протокол Провеждане на ПР кампания и програмно обезпечаване на Екофест „Зелените идеи в действие“

Протокол Техническа организация на фестивал ЕкоФест „Зелените идеи в действие“ 

Договор за услуга Ню Арт Пойнт ЕООД

Договор за услуга Национална Оценителска Компания ЕООД

 

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080