Седмицата на гората започва с Подвижна класна стая „Земно кълбо” в Хасково

logo 4
Земното кълбо на Фондация „ТАЙМ“ приема ученици от СОУ «Васил Левски», гр. Хасково

Второто от трите посещения на Земното кълбо на Фондация „ТАЙМ” за 2016 г. ще бъде в Хасково на 11 април. Занятието е с начален час 11 часа, като учениците от 5-ти и 6-ти клас на СОУ „Васил Левски” ще се включат в проекта „Кампания за дъба – събиране на информация и повишаване на обществената осъзнатост по въпросите на дъбовите гори“. Те ще учат в Подвижната класна стая подобно на 120 техни връстници, привлечени от идеята за опазване на дъбовите гори и вековните дървета в България. През 2015 г. част от инициативата станаха ученици и младежи от Плевен и София, а на 22 март 2016 г. се влючиха и ученици от гр. Враца.

Проектът на Фондация «ТАЙМ» е финансиран по Програма BG03 Биологично разнообразие и екосистеми по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. чрез Програмен оператор: Министерството на околната среда и водите.

Подвижната класна стая представлява надуваем глобус (модел на нашата Планета, създаден с помощта на сателитни снимки) с диаметър 6.5 м, в който учениците влизат, за да научат повече за устройството на Земята, естествените науки, географията, екологията и др. Тя е съпътствана от интерактивна програма, която в рамките на Кампанията за дъба е съсредоточена върху ролята на горите, и по-специално дъба, за околната среда и човека. По време на обучението учениците ще научат любопитни факти за царя на гората – дъба, ролята и състоянието на дъбовите гори, как и защо трябва да ги опазваме.

Подвижната класна стая се разгръща в Хасково след като посети Плевен, София и Враца. Последото разгръщане на интерактивното обучително съоръжение ще бъде в Пловдив.

Всички дни на срещите са посветени на значими за природата и околната среда дати – в Плевен глобусът беше на 30 октомври 2015 г. – Международен ден на Черно море, в София – на 11 декември 2015 г. – Международен ден на планините, във Враца – 22 март 2016 г. – Международен ден на водата. В Хасково денят е 11 април 2016 г., а поводът е Седмицата на гората, която е винаги през първата цяла седмица на месец април. В Пловдив срещата е на 22 април 2016 г. и е посветена на Международния Ден на Земята. По повод Деня на Земята Подвижната класна стая ще посети ЧОУ „Дружба” в София на 18.04.2016 г.

Вниманието на младите хора е привлечено и чрез създадената по проекта интернет игра „Дъбрава” – https://scratch.mit.edu/projects/76096042/.

Важен резултат от осъществяването на проект „Кампания за дъба – събиране на информация и повишаване на обществената осъзнатост по въпросите на дъбовите гори“ е изготвянето на информация за включването на 50 вековни дъбови дървета в националния регистър на вековните дървета в България.

До момента са описани 41 броя вековни и многовековни (над 200-годишни) дървета от следните местни видове дъб: обикновен (летен), лъжник (странджански дъб), космат, зимен и цер, на територията на няколко общини: Айтос – 8 броя (7 от обикновен и 1 от космат дъб във вековната кория „Карапелит”), Карнобат – 4 броя обикновен дъб (с. Мъдрино), Сунгурларе – 2 броя (1 от обикновен дъб и 1 от цер, с. Горово), Елхово – 2 броя обикновен дъб (във фазанарията), Несебър – 12 броя (6 от цер, 3 от космат дъб, 2 от благун и 1 от обикновен дъб, с. Порой, с. Гильовца, с. Паницово, с. Баня), Тополовград – 9 броя (5 от благун, 3 от космат дъб, 1 от цер), Малко Тъпново – 4 броя (3 от лъжник, 1 цер (с. Визица). Предстои описание на други вековни дъбови дървета в общините Царево, Приморско, Мъглиж, Средец, Чирпан и нови в общините Айтос и Малко Търново. Най-голям интерес представляват многовековните дървета от обикновен и космат дъб в корията “Карапелит” – АЙТОС, трите мгоговековни лъжника на разклона за с. Младежко, общ. Малко Търново, корията от вековни дървета от космат дъб край с. Порой общ. Несебър.

В регистъра на вековните дървета в България от 1948 г. досега са включени 2147 дървета.

Любопитни факти за „Земното кълбо“ може да видите на интернет адреса на Фондация „ТАЙМ”: www.timefoundation.org , която изпълнява проект „Кампания за дъбасъбиране на информация и повишаване на обществената осъзнатост по въпросите на дъбовите гори“.

Очаквайте подробности.

За контакти Ирина Керемидчиева – 0889 789 789

За автора

Фондация ТАЙМ е регистрирана неправителствена организация с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондация ТАЙМ е създадена на 26.07.1994 г. с решение № 13745/94 г. на Софийски градски съд (СГС). Фондация ТАЙМ се е самоопределила като организация за осъществяване на дейност в обществена полза (Решение № 8/16.10.2001 на СГС) и е регистрирана в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел с № 1/19.11.2001.

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080