Какво целим

Основната ни цел е да използваме Подвижната класна стая “Земно кълбо” като едно мощно и практично средство за въвеждане на децата в идеите за устойчиво развитие и как да изградят една устойчива общност.

Надяваме се, че децата Ви ще научат
– Повече за околната среда и как да я защитават, като същевременно имат добър стандарт на живот
– Повече за основните принципи на устойчивост и предизвикателствата на глобализацията
– Повече за икономическия и политически аспект на устойчивото развитие
– Как да оценяват начина си на живот и този на другите и да правят промени към устойчивост

Ще могат да
– Да се изразяват по-добре и по-свободно
– Да мислят аналитично и критично
– Да развият и подобрят социалните си умения и работата в екип
– Да допринесат положително за един по-добре организиран свят
– Да предадат уменията и знанията, които са усвоили, на хората около тях
– Да взимат отговорни решения по отношение на околната среда (нови идеи)

Ще оценяват
Планетата Земя и нейните обитатели
Разликите между нужни и ненужни неща

 

 

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080