Факти за земното кълбо

Земното кълбо е създадено по проект на Фондация “ТАЙМ – Екопроекти”, финансиран от Програма “Европа” 2002 на Европейската комисия.

Подвижната класна стая (“Земно кълбо”) представлява интерактивна програма за обществознание, екология, естествени науки, използвана за обучаване на ученици от всички възрасти за Земята и околната среда. “Земното кълбо” е глобус (модел на земното кълбо, създаден с помощта на сателитни снимки) с диаметър 6.5м, в който учениците влизат, за да научат повече за устройството на Земята, времето, естествените науки, географията, екологията и др. Учебната програма е натрупване на положителен опит, посредством интерактивни занимания с акцент върху практически занимания, взаимодействие преподавател – ученик и откривателство. Запознаването на децата с различни аспекти на проблемите на околната среда по занимателен и интересен начин, посредством практически занимания, интерактивни учебни помагала и провокирайки състезателния дух на децата, фантазията и изобретателността им, ще възпита у тях норми, ценности и нагласи за опазване на околната среда и стремеж към устойчиво развитие в хармония с природата, чрез алтернативен туризъм, биологично земеделие, производство, щадящо околната среда и др.

Съоръжението се състои от 2 части – надуваем глобус от винил (пресечена сфера с размери: диаметър 6.5 м, основа с диаметър 4.8 м и височина 5.7 м) и вентилатор с дебит 1500 куб.м/h, 380 Pa. Глобусът е направен от 24 отделни панела – по един за всяка часова зона, отпечатани всеки един по отделно и зашити след това един за друг. Глобусът е направен в мащаб 1см=19км.

При този мащаб:

– Луната би била на 210 м разстояние и с диаметър 1.8 м;
– Слънцето би било на 80 км разстояние и на 730 м височина;
– Космическите кораби ще летят на 14 см от повърхността на глобуса;
– Самолетите ще летят на 0.65 см от повърхността на глобуса;
– Сателитите ще са на 20 см от повърхността на глобуса.

Времето за инсталиране е около 30 мин. Влизането в Подвижната класна стая става през цип в Тихия океан, с височина 1.5 м. С Подвижната класна стая децата научават повече за планетата Земя, за проблемите на околната среда като замърсяване на водите, почвите и въздуха, опустиняване, пренаселване, промени в климата, свръх- консумация… С помощта на демонстрации и игри на децата се представя идеята за устойчиво развитие.

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080