Фондация ТАЙМ

ЕкоФест „Зелените идеи в действие!“

Мисията на ЕкоФест е: Да привлича все по-широк кръг от хора към идеята за опазване на околната среда като предпоставка за успешно икономическо, социално и личностно развитие. ЕкоФест е безплатен за всички – както за изложителите, така и за посетителите. ЕкоФест се финансира от МОСВ чрез ПУДООС и Община Габрово. Ако желаете да станете спонсор на събитието –… разбери всичко

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080