Столичното 129 ОУ „Антим I” влиза в Подвижната класна стая „Земно кълбо“

logo 4

Гостуването наЗемното кълбо на Фондация „Тайм” е част от проект „Кампания за дъба – събиране на информация и повишаване на обществената осъзнатост по въпросите на дъбовите гори“, финансиран по Програма BG03 Биологично разнообразие и екосистеми по Фи нансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. чрез Програмен оператор: Министерството на околната среда и водите.

На 11 декември учениците от 5-ти и 6-ти клас на столичното 129 ОУ „АнтимI” ще учат в Подвижна класна стая „Земно кълбо“.Подвижната класна стая представлява надуваем глобус (модел на нашата Планета, създаден с помощта на сателитни снимки) с диаметър 6.5 м, в който учениците влизат, за да научат повече за устройството на Земята, естествените науки, географията, екологията и др. Тя е съпътствана от интерактивна програма, която в рамките на Кампанията за дъба ще е съсредоточена върху ролята на горите и по-специално дъба за околната среда и човека. По време на обучението учениците ще научат любопитни факти за царя на гората – дъба, ролята и състоянието на дъбовите гори, как и защо трябва да ги опазваме.

На събитието са поканени министърът на околната среда и водите г-жа Ивелина Василева, заместник министрите на околната среда и водите г-жа Атанаска Николова и г-н Красимир Живков, както и представители на Програмния оператор.

В проекта са включени ученици и младежи от 5 града от страната, а софийското 129 ОУ „АнтимI” е вторият домакин на Подвижната класна стая след Плевен и преди Враца, Хасково, Пловдив. Всички дни на срещите са посветени на значими за природата и околната среда дати – в Плевен глобусът беше на 30 октомври – деня на Черно море, в София – на Международния ден на планините, във Враца – на Деня на водата. В Хасково поводът е Седмицата на гората, а в Пловдив – Денят на Земята.

Вниманието на младите хора е привлечено и чрез създадената по проекта интернет игра Дъбрава –https://scratch.mit.edu/projects/76096042/.

Важен резултат от осъществяването на проект „Кампания за дъба – събиране на информация и повишаване на обществената осъзнатост по въпросите на дъбовите гори“ е включването на 50 вековни дъбове в националния регистър на вековните дървета в България. Експертът лесоинженер на проекта доц.д-р Мария Брощилова вече е описала 15 дървета от различните видове, разпространени у нас – 6 дървета от вида летен дъб, който е и най-често срещан в България, край Айтос и Елхово; 3 – от вида космат дъб и 5 – от вида благун край Несебър и Тополовград, 1 – от вида цер край Тополовград.

В регистъра на вековните дървета в България от 1948 г. досега са включени 2147 дървета.

Любопитни факти за „Земното кълбо“ може да видите на интернет адреса на Фондация „Тайм”: www.timefoundation.org, която изпълнява проект „Кампания за дъбасъбиране на информация и повишаване на обществената осъзнатост по въпросите на дъбовите гори“.

Очаквайте подробности.

За контакти Ирина Керемидчиева – 0889 789 789

За автора

Фондация ТАЙМ е регистрирана неправителствена организация с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондация ТАЙМ е създадена на 26.07.1994 г. с решение № 13745/94 г. на Софийски градски съд (СГС). Фондация ТАЙМ се е самоопределила като организация за осъществяване на дейност в обществена полза (Решение № 8/16.10.2001 на СГС) и е регистрирана в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел с № 1/19.11.2001.

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080