Оперативен грант за изпълнение на годишна работна програма на Европейска мрежа за екологично образование за 2005г.

През 2004 г. Фондация “ТАЙМ Екопроекти” заедно с “Агро груп”, Полша, “Център за инициативи за опазване на околната среда “Веркор”, Франция и “КРИМ”, Румъния, регистрира в Румъния Асоциация “Европейска мрежа за екологично образование”.

Мисията на асоциацията е да осъществява инициативи, свързани с опазването на околната среда и екологичното образование, което да формира публично мнение и поведение, базирани на принципите на устойчиво развитие в Европейските страни и страните кандидатки за членство.

Работната програма на Европейската мрежа за екологично образование за 2005 година включи следните дейности:

  • Информационна кампания „Изменение на климата“
  • Информационна кампания “Нулеви отпадъци”.
  • Информационна кампания „Защитени видове“
  • Обучение по изграждане капацитета на организациите и “Дневен ред 21”.
  • Дейности, свързани с екологичното образование и образованието по устойчиво развитие.

 

партньори: “Агро груп”, Полша; “Център за инициативи за опазване на околната среда “Веркор”, Франция; “КРИМ”, Румъния.

сфера на дейност: екологично образование, образование по устойчиво развитие

начало: януари 2005

край: декември 2005

екип: Деница Николова -координатор „Дейности, свързани с екологичното образование и образованието по устойчиво развитие“
Надя Бонева -координатор „Обучение по изграждане капацитета на организациите и “Дневен ред 21”“
Шенгюл Алиманова -координатор кампании „Нулеви отпадъци“ и „Защитени видове“
Маргита Славова -координатор кампаниq „Изменение на климата“

донори: Дирекция Околна среда на Европейска Kомисия

За автора

Фондация ТАЙМ е регистрирана неправителствена организация с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондация ТАЙМ е създадена на 26.07.1994 г. с решение № 13745/94 г. на Софийски градски съд (СГС). Фондация ТАЙМ се е самоопределила като организация за осъществяване на дейност в обществена полза (Решение № 8/16.10.2001 на СГС) и е регистрирана в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел с № 1/19.11.2001.

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080