Ecotips 2.0 – Подпомагане на малкия бизнес да намали екологичния си отпечатък

Ecotips 2.0, или Еко-съвети, е един нов проект, разработен с цел да трансферира един иновативен пакет за професионално образование, насочен към нуждата на малкия и микро бизнеса да стане по-конкурентоспособен и необходимостта от специалисти, мениджъри и предприемачи, с професионални умения и опит, които да могат да се занимават и с екологичните върпоси във фирми от различни браншове.

Това ще бъде постигнато чрез адаптирането и доразработването на съществуващи инструменти за професионално образование и придобиване на ключови компетенции. В рамките на проекта, разработените инструменти ще бъдат изпробвани и ще се търсят начини, как може да се разшири целевата група за в бъдеще.

Като основен резултат се очаква новият продукт Ecotips 2.0 да бъде лансиран в България, Естония, Словения и Белгия, като достигне 400 фирми в 8 икономически сектора.

Специфични цели

  • Да се адаптира и доразработи пакет за професионално обучение в сферата на управление по околна среда за микро предприятия, целящ намаляването на техните екологични въздействия.
  • Да се изпробва адаптираната методология, чрез обучение на консултанти, които да работят с 400 микро фирми в следните сектори: офиси, ресторанти и барове, хотели, организиране на мероприятия, авто-сервизи, строителство, магазини, фризьорски салони.
  • Да се създаде благоприятна среда за допълнително прилагане в 8-те сектора, както и за по-нататъшно прилагане в други сфери извън целевата група на проекта.

Текущи дейности
Онлайн платформа ecotoolkit.eu
Обучение „Малкия бизнес и околна среда“
Присъствие на Европейската Зелена Седмица 2011
Призната добра практика от програмата ЕСАР на Европейската комисия

Очаквани резултати
Ecotips 2.0 ще предостави на целевата група една атрактивна и лесна за ползване електронна платформа за професионално обучение и придобиване на ключови компетенции в сферата на управлението по околна среда. Ще бъдат обучени 60 консултанта в 4 държави (Естония, Словения, Белгия и България), които ще подпомогнат поне 400 компании да намалят своите екологични въздействия. ПО този начин ще се допринесе за постигането на общо-европейски приоритети за професионално обучение и стремежа на общността за една зелена икономика.

Целева група
Доставчици на професионално обучение и университети
Независими консултанти
Бизнес организации (камари, браншови асоциации, и т.н.)
Малки и микро предприятия от 8 сектора: офиси, ресторанти и барове, хотели, организиране на мероприятия, авто-сервизи, строителство, магазини, фризьорски салони

Партньори
Notranjski Ekoloski Center (Словения)
Stockholm Environment Institute Tallinn Centre  (Естония)
Русенска търговско индустриална камара (България)
Groupe One (Belgium)
Eco-Conseil Entreprise scrl. (Belgium)
Фондация ТАЙМ (Bulgaria)

Сфера на дейност
обучение, управление по околна среда

Начало
Октомври 2010

Край
Септември 2012

Донор
Европейска Комисия, ГД Образование и кулутра – Програма за учене през целия живот/Леонардо да Винчи

За автора

Фондация ТАЙМ е регистрирана неправителствена организация с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондация ТАЙМ е създадена на 26.07.1994 г. с решение № 13745/94 г. на Софийски градски съд (СГС). Фондация ТАЙМ се е самоопределила като организация за осъществяване на дейност в обществена полза (Решение № 8/16.10.2001 на СГС) и е регистрирана в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел с № 1/19.11.2001.

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080