Подвижна класна стая „Земно кълбо“

Прессъобщение: Седмицата на гората започва с Подвижна класна стая „Земно кълбо” в Хасково

За всеки един от нас малко или много, се отнася следното: мислим, че сме много умни, и наистина сме такива в много отношения, но все пак не съвсем. Едно наистина умно същество не би замърсявало собствения си дом, и едновременно с това да се преструва, че всичко е чудесно.

Хайде набързо да погледнем какво не е наред!
Например хората искат твърде много от майката-Земя: петрол, газ, въглища, дървета, метали и минерали, почви!
Останалите за в бъдеще ресурси, вече са съвсем малко. Вече сме на прага на изчерпването на ресурсите, необходими за съществуването ни. Съременният човек изяжда бъдещето на поколенията, които идват след него.

Хората генерират и изхвърлят “боклук” в огромни количества като по този начин замърсяват природата и средата, в която живеят с отпадъци!
Автомобили, камиони, самолети и кораби изпускат изгорелите си газове от горивото във въздуха. Фабрики и електроцентрали също изпускат не само изгорели газове, но и течности, твърди тела, повечето от които са силно опасни за живота. Планини от отпадъци (смет) ежечасово нарастват извън градовете.
Някои казват, че има твърде много хора: над 6 милиарда! (6 000 000 000)
Бедните страни имат голямо население, но те (понеже са бедни) използват много малко блага. Не могат, твърде бедни са, да си купят каквото и да е. Така че те не изяждат бъдещето. В повечето случаи те нямат бъдеще. Хората в богатите страни са истинските консуматори на бъдещето, защото могат да си купят (и съсипят) много неща.

Хората заемат твърде много място на планетата!
Има все по-малко и по-малко място за други живи същества освен хората (включително и растения). Селското стопанство завзема все повече от териториите в които се срещат диви животни. Също прекомерният улов на риба е унищожил богатите преди рибни пасажи.
Когато хората се нуждаят от нови пространства (пътища, домове, ферми, индустрия), изгарят и изсичат гори и милиони други животни и растения губят своите домове, като много от тях умират или вече са изчезнали напълно от лицето на Земята.

Хората винаги водят войни, които не само унищожават други хора, но също така причиняват ужасни замърсявания след като приключат военните действия!
Човешките същества са единствените животни, които се избиват помежду си (а освен това избиват и други животни) с милиони. За съжаление, за човечеството днес производството на военни машини е огромна индустрия. Колкото по-”ефективни” са , тези машини за убиване, толкова по-скъпи стават.

Човешките същества имаме къса памет!
Ако продължителността на човешкия живот беше 700 години вместо около 70, хората щяха да могат да си припомнят какъв е бил светът преди модерното производство, технологията и “прогреса” ( развитие към какво?). Тогава щяха да могат да видят ясно нанесените щети. Днес обаче, повечето хора са родени сред шума и замърсяването в градовете, което за тях изглежда съвсем “естествено”.

Това е добре. Умните хора могат да решат всякакви проблеми чрез технологията!
Някои вярват, че науката и технологията ще намерят начин да “решим” проблемите на планетата, когато те станат толкова големи, че започнат да се случват бедствия. Е, може би, но по-вероятно е бедствията да се случват все по-често на бедните хора в бедните страни, където няма пари да се плати за “техно-поправка”. Богатите страни биха могли да си позволят да оправят собствените си задни дворове, но за известно време.

Светът се препълва или се замърсява? Няма проблем. Марс – ето ни, идваме!
Малко хора вярват сериозно, че пътуванията в открития космос скоро ще позволят на хората да основат нови колонии на Луната или планетата Марс. Въпреки че това може и да е възможно, идеята е опасна, защото доказва, че хората не осъзнават как продължаваме да “ядем бъдещето”.

За автора

Фондация ТАЙМ е регистрирана неправителствена организация с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондация ТАЙМ е създадена на 26.07.1994 г. с решение № 13745/94 г. на Софийски градски съд (СГС). Фондация ТАЙМ се е самоопределила като организация за осъществяване на дейност в обществена полза (Решение № 8/16.10.2001 на СГС) и е регистрирана в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел с № 1/19.11.2001.

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080

Искаш ли Земното кълбо да те посети?

baloon_front

Направи заявка