Homoresponsabilis

Проектът набляга на въпроси като корпоративната социална отговорност, световното образование, търговски връзки север-юг, отговорност на мениджъри и етични аспекти в процеса на взимане на решения. В  Homoresponsabilis в глобализирания свят възнамеряваме да адаптираме успешната симулационна игра, разработена от  един от основните партньопи по проекта – Groupe One (Белгия).

Цели:

Във време, когато новите членове на Европа започват процес на интензивно развитие, е важно обучаването на значителна част от техите бъдещи лидери как да развиват идеи и политики, вземайки предвид настоящите нужди, предизвикателства и течения.

Целева група:

Също така е важно да се позволи на днешните ученици от професионалните училища да придобият нов подход за развитие, да анализират  учебната с и програма чрез модел за разитие насочен към вземането справедливи, ефективни, отговорни към хората и тяхната среда решения, като по този начин ще осигурят дълготрайни връзки с партньорите си.  Про ектът е насочен към ученици  с но-ниско от висше образование, защото те ще бъдат важна група от бъдещи собственици и ръководители на малки и средни предприятия (както показва статистика).

Резултати:

Важно за проекта е и инструмента за адаптиране. Много от важните теми на днешния свят се преподават по не особено атрактивен начин (лекции и презентации). Симулационната игра  може да обогати  образованието и да подобри преподавателския репертоар на преподавателите.  От съществено значен ие е и ,че играята не е ‘IT базирана’, защото е наблегнато на директния контакт между участниците, като преживяват реални ситуации.

Партньори:

Groupe One – Белгия

University of Łódź (координатор)- Полша

Фондация ТАЙМ-Екопроекти

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH – Австрия

Финансиране:

Проект „Homoresponsabilis в глобализирания Свят ” е съфинансиран по програма Леонардо да Винчи, Учене през целия живот, Трансфер на иновации.
Номер на проекта: 2011-1-PL1-LEO05-19895

За автора

Фондация ТАЙМ е регистрирана неправителствена организация с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондация ТАЙМ е създадена на 26.07.1994 г. с решение № 13745/94 г. на Софийски градски съд (СГС). Фондация ТАЙМ се е самоопределила като организация за осъществяване на дейност в обществена полза (Решение № 8/16.10.2001 на СГС) и е регистрирана в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел с № 1/19.11.2001.

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080