Телевизионен филм “Социално, икономическо и политическо положение на жените в период на преход”

Устойчивото развитие не може да бъде поощрено, ако въпросите, свързани с равенство на половете принадлежност не бъдат отчетени както трябва. Тази инициатива на ЮНЕСКО беше свързана с Конференцията в Пекин, 5 Юни 2000 г. Десетминутният филм беше създаден, за да покаже изменението в статуса на жените в България от края на 19-ти век досега. Филмът беше излъчен по Българска национална телевизия. Беше прожектиран и на участниците в международен семинар, организиран от „Организация на жените за околна среда и развитие“, САЩ през 2000 г.

 

партньори: Компания за телевизионна продукция “Планета” ООД

сфера на дейност: Кампании за осведомяване на обществеността на национално ниво

начало: Март 2000 г.

екип: Велеслава Абаджиева – координатор на проекта

донори: „Телевизия за околна среда“ ООД

За автора

Фондация ТАЙМ е регистрирана неправителствена организация с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондация ТАЙМ е създадена на 26.07.1994 г. с решение № 13745/94 г. на Софийски градски съд (СГС). Фондация ТАЙМ се е самоопределила като организация за осъществяване на дейност в обществена полза (Решение № 8/16.10.2001 на СГС) и е регистрирана в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел с № 1/19.11.2001.

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080