Разработване на програма за екологично образование в началната училищна степен в България

Този проект, започнал през 1994 г., беше породен от вярата на екипа на Фондация „ТАЙМ“, че съвременните проблеми изискват нов начин на мислене, ново поведение, и вероятно дори и нов тип общество. Ние се запитахме “Откъде трябва да започнат промените?” и нашият отговор беше – от новото поколение – днешните най-малки членове на обществото. По този начин ограничихме обхвата на този проект до началната училищна степен.

Главна цел, която ни вдъхнови да посветим нашето време и усилия на този проект беше: да дадем на тези, които формират мисленето на децата в училище, практически инструментариум, който би могъл да им помогне да вървят в желаната посока. Ние се нуждаехме от разработване на учебна програма, както и от учебно помагало, което да запали въображението на учителите.

Постигнати резултати:
* Тридесет учители в начални училища от Враца и Благоевград бяха обучени по интерактивно интердисциплинарно образование по опазване на околната среда и приложиха на практика тези уроци в техните занятия;
* Доцент Лили Владова от Централния институт за усъвършенстване на учители – София, стана част от проекта и убеден дългосрочен поддръжник на интердисциплинарното образование по околна среда в училищата;
* През 1997 г. бяха разработени две помагала, одобрени от Министерство на образованието и науката и отпечатани в тираж 2000 бр., както следва:
Програма за екологично образование в начална училищна степен и
Сборник от методически разработки за интерактивно екологично образование в началната училищна степен.
* През Юни 1998 г. се състоя Национална конференция по образование по околна среда, посетена от представители на 18 регионални инспектората на Министерство на образованието и науката, институти за подготовка и усъвършенстване на учители и активни НПО. Конференцията беше проведена в Централния институт за усъвършенстване на учители;
* Над 600 книги бяха продадени на заинтересовани учители и училища, а останалата част от тях бяха разпространени по повод на различни събития до над 800 училища през 2000 г.; Във Фондация „ТАЙМ“ все още има няколко броя помагала, които се продават на желаещите.

Оттогава бяха разработени още две предложения за финансиране за създаване на капацитет по интердисциплинарно екологично образование. Предложенията бяха изпратени до международни донори през 2000 и 2001 г., но за съжаление образованието по околна среда още не е приоритет на повечето от финансиращите организации. Въпреки това Фондация „ТАЙМ“ в сътрудничество с други НПО, от страната продължава усилията си за стартиране на проект, който да окаже стратегическо въздействие върху образованието по околна среда в страната.

 

партньори: Център за извънкласна работа – Благоевград; ИнфоЕкоклуб – Враца; Централен институт за усъвършенстване на учители – София; Институт за устойчиви общности, “Кьорланк”, Унгария; Съвет за теренни проучвания (Field Studies Council), Великобритания.

сфера на дейност: Образование по опазване на околната среда

начало: Януари 1995 г.

край: Септември 2000 г.

екип: Велеслава Абаджиева – координатор на проекта

донори: Американския културно-информационен център, Институт за устойчиви общности, Програма „ФАР“ към Министерство на околната среда и водите, Центъра за образование по опазване на околната среда в Антиох, САЩ.

За автора

Фондация ТАЙМ е регистрирана неправителствена организация с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондация ТАЙМ е създадена на 26.07.1994 г. с решение № 13745/94 г. на Софийски градски съд (СГС). Фондация ТАЙМ се е самоопределила като организация за осъществяване на дейност в обществена полза (Решение № 8/16.10.2001 на СГС) и е регистрирана в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел с № 1/19.11.2001.

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080