Програми за развитие на алтернативен туризъм на територията на Асеновградска и Велинградска общини

Проектът целеше да подпомогне общините Асеновград и Велинград в развитието на алтернативни форми на туризъм и органично земеделие. Фондация „ТАЙМ“ и Агро-екологичният център – Пловдив бяха изпълнителите. Фондация „ТАЙМ“ отговаряше за алтернативния туризъм, а Центърът – за органичното земеделие.

Постигнати резултати:
* Фондация „ТАЙМ“, с помощта на г-жа Дочка Филипова, експерт по алтернативен туризъм, направи проучване на възможностите за развитие на алтернативния туризъм в двете общини, които бяха посетени за тази цел. Информацията е класифицирана в следните категории: места за настаняване, места за хранене, туристически атракции. Бяха направени над 300 фотографии от професионален сватбен фотограф, аранжирани в 3 албума – един за Асеновград и два за Велинград.
* Беше направена брошура, съдържаща информация за алтернативния туризъм, която да помогне на местното население за предоставяне на висококачествени услуги.
* Бяха проведени два семинара по алтернативен туризъм и органично земеделие във всяка една от общините. На тези семинари местните хора, интересуващи се от тези области на развитие, бяха обучени как да започнат и поддържат тези дейности.
* Бяха отпечатани две цветни рекламни листовки на български език за всяка една от общините. Листовките обобщават събраната информация за възможностите за прилагане на алтернативния туризъм в атрактивна форма, подходяща за използване от туристически агенции и от хора, желаещи да използват услугите им.
* Оформени бяха два комплекта с възможни програми за алтернативен туризъм на териториите на Асеновград и Велинград. Напълно разработени са седем за Асеновград и четири за Велинград.
* Беше разработен социологически профил на “еко-туриста”.
* Направено беше проучване на туристическите оператори в България, които могат да стартират организирането на турове в регионите. Около 50 компании получиха както рекламните листовки, така и комплекти с туристическите програми.

Надявам е се, че чрез този проект успяхме да повишим интереса на местното население към развиване на алтернативен туризъм. Нашата цел беше да покажем, че това е един реалистичен подход за увеличаване приходите на всяко отделно семейство, без значение колко малко е населеното място. Опитахме се да покажем, че наличните дадености като чиста природа, специфичен начин на живот, интересен фолклор, вкусни домашно приготвени ястия са на тяхно разположение и биха могли да им донесат печалба и не изискват значителни инвестиции. Това обаче не е достатъчно, за да видим алтернативния туризъм като преуспяващ бизнес и служещ като основа за запазване на ценната природа по тези места. За жалост липсата на финансиране възпрепятства Фондация „ТАЙМ“ да продължи в тази посока. Поради тези причини проектът в Асеновград приключи. Във Велинград, благодарение на Центъра за бизнес и информация нещата се развиват все по-добре и по-добре. Все още, обаче, изграждането на скъп ски-курорт в район с естествени и безценни природни дадености е мечтата на местното население.

 

партньори: Център за бизнес и информация – Велинград; Община Асеновград; Агро-екологичен Център – Пловдив

сфера на дейност: Подпомагане на местни практики, базирани на устойчиво използване на природните ресурси

начало: Октомври 1999 г.

край: Март 2000 г.

екип: Милена Бокова – координатор на проекта

донори: Програма “Възможности 21 век” към Програмата за развитие на ООН (ПРООН)

За автора

Фондация ТАЙМ е регистрирана неправителствена организация с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондация ТАЙМ е създадена на 26.07.1994 г. с решение № 13745/94 г. на Софийски градски съд (СГС). Фондация ТАЙМ се е самоопределила като организация за осъществяване на дейност в обществена полза (Решение № 8/16.10.2001 на СГС) и е регистрирана в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел с № 1/19.11.2001.

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080