Плевен е първият домакин на Подвижна класна стая „Земно кълбо“ на Фондация „Тайм Екопроекти”

logo 4

Плевен е първият домакин на Подвижна класна стая „Земно кълбо“ на Фондация „Тайм Екопроекти”

На 30 октомври в Плевен пристига Подвижна класна стая „Земно кълбо“. Гостуването е част от проект „Кампания за дъбасъбиране на информация и повишаване на обществената осъзнатост по въпросите на дъбовите гори“. Домакин е Панорама мол Плевен. Събитието ще се състои на партера на търговския център от 10:00 часа. Поканени са ученици от 4 и 5клас от ОУ „Лазар Станев“, град Плевен. Панорама мол ще осигури безплатен транспорт от училище до мола и обратно.

Подвиж ната класна стая представлява надуваем глобус (модел на нашата Планета, създаден с помощта на сателитни снимки) с диаметър 6.5 м, в който учениците влизат, за да научат повече за устройството на Земята, естествените науки, географията, екологията и др. Тя е съпътствана от интерактивна програма, която в рамките на Кампанията за дъба ще е съсредоточена върху ролята на горите и по-специално дъба за околната среда и човека. По време на презентацията учениците ще научат любопитни факти за царя на гората – дъба, ролята и състоянието на дъбовите гори, как и защо трябва да ги опазваме.

По проекта се предвиждат общо 5 посещения на Подвижната класна стая – след Плевен, на „Земното кълбо“ ще се радват ученици от София, Враца, Хасково и Пловдив. Всички дни на срещите с Подвижната класна стая са посветени на значими за природата и околната среда дати – в Плевен на деня на Черно море, в София – на Международния ден на планините, във Враца – на Деня на водата. В Хасково поводът е Седмицата на гората, а в Пловдив – Денят на Земята.

Любопитни факти за „Земното кълбо“ може да видите на интернет адреса на Фондация „Тайм”: www.timefoundation.org, която изпълнява проект „Кампания за дъбасъбиране на информация и повишаване на обществената осъзнатост по въпросите на дъбовите гори“. Проектът е финансиран по Програма BG03 Б иологично разнообразие и екосистеми, по покана BG03.SGS:Национална кампания за образование и информираност чрез доброволческа дейност и съпътстващи дейности по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. чрез Програмен оператор: Министерството на околната среда и водите.

Очаквайте подробности.

За контакти Ирина Керемидчиева – 0889 789 789

За автора

Фондация ТАЙМ е регистрирана неправителствена организация с нестопанска цел съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондация ТАЙМ е създадена на 26.07.1994 г. с решение № 13745/94 г. на Софийски градски съд (СГС). Фондация ТАЙМ се е самоопределила като организация за осъществяване на дейност в обществена полза (Решение № 8/16.10.2001 на СГС) и е регистрирана в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел с № 1/19.11.2001.

Фондация Тайм Екопроекти лого
Фондация "ТАЙМ Екопроекти"
За контакт: София 1680, ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080

Искаш ли Земното кълбо да те посети?

baloon_front

Направи заявка