Фондация ТАЙМ Министерство на околната среда и водите EEA Grants
Get Adobe Flash player

Проект „Кампания за дъба – събиране на информация и повишаване на обществената осведоменост за дъбовите гори (OakC)“, който се съфинансира в рамките на Програма BG03 Биологично разнообразие и екосистеми чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 г.